Chào mừng bạn đến với trang web tỉnh Fukuoka (Ngoài tiếng Nhật)
防災メール配信システム登録(英語)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Sơ đồ trang web
Di sản cách mạng công nghiệp của Nhật thời Minh Trị.
Cụm di sản [Hòn đảo thần]  ở Munakata - Okinoshima.
Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.