Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 25-11-2019

Đại sứ Cộng hòa Séc tại Nhật Bản

Đại sứ Cộng hòa Séc tại Nhật Bản - Ngài Martin TOMCO


Ngày 29-11-2019

Phó chủ tịch Liên đoàn Judo Rumani

Phó chủ tịch Liên đoàn Judo Rumani - Ngài Florin BERCEAN


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.