Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 3-12-2019

Đại sứ Thụy Điển tại Nhật Bản

Ngài Pereric HÖGBERG - Đại sứ Thụy Điển tại Nhật Bản


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.