Skip to content

Nội dung đáng chú ý

Tin tức về Fukuoka sẽ được cập nhật liên tục với các ký sự có hình
Giới thiệu các nơi thắng cảnh của Fukuoka qua video
防災メール配信システム登録(英語)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.