福岡県庁(行政Tổ chức)

Tổ chức

Sơ đồ tổ chức tỉnh Fukuoka

Ngoài ra, uỷ ban hành chính còn có uỷ ban lao động, uỷ viên kiểm toán, uỷ ban nhân sự, hội đồng bầu cử.

ページトップへ

Kế hoạch tổng hợp của tỉnh Fukuoka

Vào tháng 3 năm Heisei 24, tỉnh Fukuoka hướng đến mục tiêu "Người dân hạnh phúc nhất Nhật Bản" để mỗi người dân sinh ra và lớn lên tại tỉnh Fukuoka đều cảm thấy hạnh phúc, tỉnh đã xây dựng một kế hoạch toàn diện cho thấy phương hướng chỉ đạo các biện pháp để thực hiện điều này với một tư thế tích cực.
Những biến đổi kinh tế xã hội và thành quả cho tới hiện tại, là bước đệm mạnh cho tỉnh Fukuoka, để đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực vì mục tiêu "Người dân hạnh phúc nhất Nhật Bản", vào tháng 3 năm Heisei 29, tỉnh đã đề ra kế hoạch toàn diện mới, thúc đẩy chính quyền thực hiện.

1. Kỳ hạn kế hoạch

5 năm (2017-2021)

2. Phương châm tổ chức

(1) Hình ảnh tỉnh Fukuoka nên nhắm tới
 • "Tỉnh Fukuoka" là một trong những cứ điểm lớn nhất hướng về châu Á, và phía biển Nhật Bản
 • Một "Tỉnh Fukuoka" mang hy vọng vào tương lai, những mong muốn của dân chúng được thành hiện thực
 • Tỉnh Fukuoka mang lại cho mọi người cuộc sống khỏe mạnh trường thọ với bất kỳ ai đã quen với cuộc sống nơi đây

(2) Triển khai biện pháp cụ thể từ 3 quan điểm sau ~Xây dựng kế hoạch khiến cho người dân trong tỉnh có thể cảm nhận 3 điều: "Khỏe mạnh", "Ấm áp", "Ổn định"~
 • Tạo ra một nền kinh tế sôi động và công việc làm hấp dẫn cho mọi người
 • Cha mẹ có thể an tâm nuôi con
 • Tầng lớp trẻ có hoài bão, nỗ lực hướng tới tương lai
 • Phụ nữ có thể làm việc hăng say, năng động
 • Người già, người tàn tật có thể an tâm sinh sống
 • Ai cũng có thể sống khỏe mạnh
 • Là xã hội ấm áp tình người
 • Là nơi có thể giao lưu quốc tế trong nhiều lĩnh vực, thú vị với văn hóa đa dạng, phong phú
 • Môi trường sống an toàn không tai nan, tội phạm, thiên tai
 • Có thể sống thoải mái, dung hòa với môi trường

(3) Cách tiếp cận cơ bản để thúc đẩy chính sách
 • Thủ tục hành chính tận tâm, đứng trên lập trường của người dân xem xét
 • Đẩy mạnh liên kết với các tỉnh, thành phố, thị trấn, thôn làng khác ở Kyushu
 • Xây dựng vòng tuần hoàn tốt để nâng cao hiệu quả các biện pháp

(4)Khuyến khích sáng tạo khu vực dựa vào việc phối hợp liên kết với các tỉnh thành, thị trấn khác

Hợp tác chung về chiến lược trọng thị 3 điểm: "Tạo ra công việc", "Tạo ra con người", "Tạo ra khu vực"

ページトップへ

Tài chính

Một vài điểm của Ban đầu ngân sách năm tài khóa 2018

1. Một vài ý tưởng cơ bản về sưu tập ngân sách

Theo dự toán ngân sách ban đầu năm 2018, cùng với việc bắt tay dốc toàn lực vào công cuộc phục hưng thiệt hại thiên tai, mưa bão khu vực phía Bắc Kyushu, chính quyền tỉnh còn nhắm đến mục tiêu phấn đấu mức độ hạnh phúc của người dân tỉnh Fukuoka đứng đầu nước Nhật, tập trung vào các vấn đề chính sách trọng điểm sau đây, dựa theo kế hoạch toàn diện tỉnh Fukuoka, tầm nhìn dân số tỉnh Fukuoka và chiến lược toàn diện sáng tạo khu vực.
Đặc biệt là thúc đẩy lĩnh vực thể thao, nhắm đến "Thể thao cấp tỉnh" làm cho tỉnh Fukuoka phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Thêm vào đó, tỉnh thúc đẩy củng cố ổn định tài chính, phù hợp với kế hoạch cải cách ngân sách năm 2017

 • Phục hồi kinh tế khu vực và tạo công ăn việc làm hấp dẫn
 • Một xã hội thực hiện ước mơ và hy vọng của những người trẻ tuổi
 • Tỉnh Fukuoka đảm bảo an ninh an toàn phòng chống thiên tai
 • Một xã hội bất kỳ ai cũng có thể hoạt động tích cực

Kế toán doanh thu nói chung và quy mô chi tiêu í 1.732,5 tỷ yên (tăng 11.6 tỉ yên, 0.7% so với năm ngoái)

2. Tổng quan tình hình ngân sách

(1) Tổng quan ngân sách thu vào
・Về vấn đề thuế sách trong tỉnh, mặc dù thuế cá nhân giảm do việc chuyển nguồn thu thuế, nhưng thuế doanh nghiệp và thuế tiêu dùng địa phương vẫn kiên định, và tăng 1.6 tỷ yên (0.2%)
・Chi tiêu kho bạc tăng 11 tỷ yên (6.3%) do tăng chi phí khắc phục thảm họa
・Trái phiếu thông thường tăng thêm 8.2 tỷ Yên (6.6%) từ việc phát hành trái phiếu tỉnh do các biện pháp phục hồi thảm họa mưa lớn
・Để cân bằng cán cân thu chi, tỉnh Fukuoka đã chuyển 0.5 tỷ yên từ 3 quỹ chẳng hạn như quỹ điều chỉnh tài chính

(2)Tổng quan chi tiêu ngân sách
・Chi phí nhân sự tăng 2.2 tỷ yên (0.7%) do chuyển gánh nặng tiền lương của cán bộ công nhân viên chức các trường Tiểu học, Trung học cho các thành phố lớn trực thuộc Trung ương quản lý
・Chi phí công tăng 6.8 tỷ Yên (3.4%) do tăng các biện pháp tái thiết và khắc phục thảm họa mưa lớn, chi phí khắc phục thảm họa tăng thêm 21 tỷ Yên
・Các thành phố, thị trấn và làng xã đã giảm 16.4 tỷ Yên (5.1%) do các khoản trợ cấp phân bổ thu nhập thuế của người dân tỉnh giảm đi do việc chuyển nguồn thu thuế


ページトップへ
Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.