ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจจังหวัดฟุคุโอกะ (ภาคภาษาต่างประเทศ)

ข้อมูลล่าสุด

วันที่ 6 มีนาคม 2563
Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public
รับสมัคร
รับสมัครผู้สื่อข่าวแลกเปลี่ยนประจำโฮสทาวน์ (เมืองเจ้าภาพ) (ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563)
วันที่ 11 ธันวาคม 2562
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว(YouTuber (ยูทูปเบอร์) ที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้มาแนะนำสถานที่เที่ยวชิม 'อาหาร' ในฟุกุโอกะ; ส่งดาวเทียมเรดาร์ขนาดเล็กชื่อ 'Izanagi' (อิซานากิ) ไปยังอวกาศได้สำเร็จ)
วันที่ 3 ธันวาคม 2562
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
ดูต่อ

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
ข่าวฟุคุโอกะ (มีภาพประกอบ)

自動翻訳

โฮมเพจทางการของจังหวัดฟุกุโอกะ แปลขึ้นโดยโปรแกรมบริการแปลภาษาอัตโนมัติของหน่วยงานเอกชน เนื่องจากเป็นการแปลจากโปรแกรมแปลภาษา เนื้อหาจึงมีความแตกต่างจากภาคภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับ จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบและขอความกรุณาศึกษาข้อตกลงของ Google ด้วย

自動翻訳
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

แผนผังเว็บไชต์
มรดกจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมญี่ปุ่นสมัยเมจิ
'เกาะที่อุทิศแก่พระเจ้า' แหล่งมรดกที่เกี่ยวข้องกับเมืองมุนากาตะและเกาะโอกิโนะชิมะ
Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.