Skip to content

Sơ đồ trang web

Trang chủ

Về Fukuoka

Du lịch, Văn hóa và Sản phẩm

Du lịch

Văn hóa

Hàng hóa

Thông tin Kinh doanh

Thu hút công ty nước ngoài

Dự án công nghiệp của tỉnh Fukuoka

Công nghiệp sáng nghiệp

Cơ sở hạ tầng sân bay, cầu cảng.

Thông tin Sinh hoạt

Các loại tư vấn

Phúc lợi và Y tế

An toàn và phòng chống thiên tai

Nhà ở

Cưới hỏi/ Gia đình/ Trẻ em

Giáo dục

Cơ sở hạ tầng cho sinh hoạt hàng ngày

Giao lưu quốc tế

Nội dung đáng chú ý

Các liên kết

Dành cho kinh doanh

Thông tin văn hóa, du lịch

Dành cho người nước ngoài ở Fukuoka

Mục khác

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.