Skip to content

Chúng tôi đã tổ chức buổi giao lưu, hội thảo chuyên đề "Work in Kyushu"

"Work in Kyshu" là trang web kết nối giữa các doanh nghiệp ở Kyushu với du học sinh. Trang web này được điều hành bởi Hội đồng xúc tiến nguồn nhân lực toàn cầu Kyushu (văn phòng hành chính: tỉnh Fukuoka) nhằm hỗ trợ việc làm ở các doanh nghiệp địa phương cho du học sinh, và thúc đẩy toàn cầu hóa nền kinh tế Kyushu. Hội đồng xúc tiến nguồn nhân lực toàn cầu Kyushu được thành lập bởi tỉnh Fukuoka và 6 tỉnh khác ở Kyushu, cùng với Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu, Liên đoàn Kinh tế Kyushu.


Vào ngày 22 /1, chúng tôi đã tổ chức một hội thảo chuyên đề mang tên "Có những du học sinh nước ngoài muốn làm việc ở Kyushu". Tại hội thảo chuyên đề, giám đốc của một doanh nghiệp nơi có nhiều nhân viên nước ngoài đang làm việc đã giải thích tầm quan trọng của việc kích hoạt công ty sau khi hiểu rõ cách suy nghĩ và ý kiến của các nhân viên nước ngoài. Ngoài ra, còn có giải thích cụ thể về những tiêu chuẩn cần thiết để có thể lấy được visa "Kĩ thuật/Tri thức nhân văn/Nghiệp vụ quốc tế" và visa "dành cho các hoạt động đặc biệt", và về việc bạn sẽ phải làm những nội dung công việc như thế nào, từ người quản lý hành chính.Bên cạnh đó, những người phụ trách ở các công ty tuyển dụng du học sinh thông qua việc sử dụng "Work in Kyushu" cũng có buổi chia sẻ kinh nghiệm từ việc tiếp cận du học sinh ban đầu đến khi phỏng vấn như thế nào, họ đã suy nghĩ và chú ý những gì khi tiếp cận với du học sinh, hay phong cách làm việc của du học sinh sau khi tuyển dụng như thế nào.


Tại buổi giao lưu được tổ chức sau hội thảo chuyên đề, các du học sinh tham gia đã trao đổi danh thiếp có ghi tên trường và địa chỉ email của mình với những người phụ trách ở các công ty, đồng thời chủ động tìm hiểu về yêu cầu nội dung công việc cũng như giá trị cống hiến cho công việc.

smposium

students exchanging business card students talking with company staffs

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.