ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 総務部 > 県民情報広報課 > Tin tức Fukuoka

本文

Tin tức Fukuoka

更新日:2019年12月1日更新 印刷
2-2019
Bắt đầu vận dụng bản "Tiếng Nhật đơn giản", "Tiếng Trung", "Tiếng Hàn" của dịch vụ truyền mail thông tin phòng chống thiên tai Dịch vụ Email phòng chống thiên tai - Mamoru-kun

Bắt đầu vận dụng bản "Tiếng Nhật đơn giản", "Tiếng Trung", "Tiếng Hàn" của dịch vụ truyền mail thông tin phòng chống thiên tai Dịch vụ Email phòng chống thiên tai - Mamoru-kun

Tại tỉnh Fukuoka, từ năm 2006, đã bắt đầu vận dụng bản Tiếng Anh của dịch vụ truyền mail thông tin liên quan đến thiên tai như thông tin khí tượng Dịch vụ Email phòng chống thiên tai - Mamoru-kun, dành cho những người ngước ngoài sinh sống trong tỉnh.
Do số lượng người nước ngoài sinh sống tại tỉnh Fukuoka hiện tại tăng lên, hơn nữa cũng có nhiều người sử dụng dịch vụ này, nên dịch vụ Dịch vụ Email phòng chống thiên tai - Mamoru-kunbắt đầu vận dụng thêm các bản "Tiếng Nhật đơn giản", "Tiếng Trung", "Tiếng Hàn".
Để chuẩn bị cho một thông tin thiên tai, mọi người vui lòng đăng ký các thông tin sau:
Khái quát về Dịch vụ Email phòng chống thiên tai - Mamoru-kun
Ngôn ngữ đối ứng: Tiếng Anh, Tiếng Nhật đơn giản, Tiếng Trung, Tiếng Hàn
Tính năng chủ yếu:

  1. Thông báo tin tức khí tượng như mưa lớn, bão, sóng thần, động đất
  2. Thông báo tin tức an toàn khi thiệt hại
  3. Thông báo khuyến cáo tị nạn từ chính quyền địa phương

* Có thể xem tin tức khí tượng trên trang web
Phí đăng ký: miễn phí

Đăng ký truyền mail các ngôn ngữ có thể thực hiện từ link hoặc 2 dòng code dưới đây
<Tiếng Anh>
Tin tức Fukuoka-1
bản Tiếng Anh Dịch vụ Email phòng chống thiên tai - Mamoru-kun(mở trên cửa sổ mới)

<Tiếng Nhật đơn giản>
Tin tức Fukuoka-2
Bản tiếng Nhật đơn giản Dịch vụ Email phòng chống thiên tai - Mamoru-kun (mở trên cửa sổ mới)

<Tiếng Trung>
Tin tức Fukuoka-3
Bản tiếng Trung Dịch vụ Email phòng chống thiên tai - Mamoru-kun(mở trên cửa sổ mới)

<Tiếng Hàn>
Tin tức Fukuoka-4
Bản tiếng Hàn Dịch vụ Email phòng chống thiên tai - Mamoru-kun(mở trên cửa sổ mới)

"Tiếng Nhật đơn giản" là gì?

  •  Là tiếng Nhật dễ hiểu dành cho người nước ngoài, đơn giản hơn tiếng Nhật gốc thông thường
  •  Qua việc tiếp xúc với tiếng Nhật liên quan đến thiên tai từ những ngày bình thường qua trang "tiếng Nhật đơn giản", nó có ưu điểm giúp người dùng dễ nắm bắt hơn nữa tiếng Nhật được sử dụng khi thực tế thiên tai xảy ra.