Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

 

Tin tức Fukuoka01

Ngày 25-11-2019

Đại sứ Cộng hòa Séc tại Nhật Bản

Đại sứ Cộng hòa Séc tại Nhật Bản - Ngài Martin TOMCO

 

Tin tức Fukuoka02

Ngày 29-11-2019

Phó chủ tịch Liên đoàn Judo Rumani

Phó chủ tịch Liên đoàn Judo Rumani - Ngài Florin BERCEAN

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.