Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 2-9-2019

Phó giám đốc điều hành UN-Habitat

Phó giám đốc điều hành của UN-Habitat - Ngài Victor KISOB

 

Tin tức Fukuoka01

 

Ngày 4-9-2019

Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Nhật Bản

Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Nhật Bản - Ngài Kong XUANYOU

 

Tin tức Fukuoka02

 

Ngày 24-9-2019

Đại sứ Italia tại Nhật Bản

Đại sứ Italia tại Nhật Bản - Ngài Giorgio STARACE

 

Tin tức Fukuoka03

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.