Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 26-8-2019
Tổng thư ký Ủy ban Olympic Châu Đại Dương

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Châu Đại Dương - Ngài Ricardo BLAS
Tin tức Fukuoka-1

Ngày 30-8-2019
Đoàn đại biểu Bộ Giáo dục Thái Lan

Đoàn viếng thăm có Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan - Ngài Chalam ATTATHAM
Tin tức Fukuoka-2

Ngày 30-8-2019
Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Fukuoka

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Fukuoka - Ngài John C. TAYLOR
Tin tức Fukuoka-3

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.