Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 22-1-2019
Nguyên Tỉnh trưởng bang Hawaii

Nguyên Tỉnh trưởng bang Hawaii - Ngài George ARIYOSHI
Tin tức Fukuoka-1

Ngày 26-7-2019
Đại sứ nước Ireland thường trú tại Nhật

Đại sứ nước Ireland thường trú tại Nhật - Ngài Paul KAVANAGH
Tin tức Fukuoka-2

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.