Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 30-1-2019
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật - Ngài VU HONG NAM
Tin tức Fukuoka-1

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.