Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 3-12-2018
Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Châu Đại Dương

Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Châu Đại Dương - Ngài Ricardo Blas
Tin tức Fukuoka-1

Ngày 19-12-2018
Thống đốc bang Uriyanovsk, Nga

Thống đốc bang Uriyanovsk, Nga - Ngài Sergei Morozov
Tin tức Fukuoka-2

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.