Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 7-11-2018
Đại sứ Phái đoàn Châu Âu thường trú tại Nhật

Đại sứ Phái đoàn Châu Âu thường trú tại Nhật - Ngài Francesco FINI
Tin tức Fukuoka-1

Ngày 8-11-2018
Đại sứ quán nước Đại Hàn Dân Quốc tại Nhật

Đại sứ quán nước Đại Hàn Dân Quốc tại Nhật - Ngài Lee Su Hoon
Tin tức Fukuoka-2

Ngày 21-11-2018
Đại sứ nước Georgia thường trú tại Nhật

Đại sứ nước Georgia thường trú tại Nhật - Ngài Levan TSINTSADZE
Tin tức Fukuoka-3

Ngày 26-11-2018
Phó Thủ tướng lãnh thổ Delhi, Ấn Độ

Phó Thủ tướng lãnh thổ Delhi, Ấn Độ - Ngài Manish SISODIA
Tin tức Fukuoka-4

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.