Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 1-10-2018
Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại Fukuoka

Tổng lãnh sự Thái Lan tại Fukuoka - Ngài Attakarn WONGCHANAMAS
Tin tức Fukuoka-1

Ngày 5-10-2018
Mọi người trong nhà hát kịch Suzhou Kun

Mọi người trong nhà hát kịch Suzhou Kun
Tin tức Fukuoka-2

Ngày 23-10-2018
Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Osaka

Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Osaka - Ngài Oleg RYABOV
Tin tức Fukuoka-3

Ngày 29-10-2018
Đại sứ quán Phần Lan tại Nhật nhiệm kỳ tới

Đại sứ quán Phần Lan tại Nhật nhiệm kỳ tới - Ngài Pekka ORPANA
Tin tức Fukuoka-4

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.