Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 1-8-2018
Giám đốc điều hành UN Habitat

Giám đốc điều hành UN Habitat - Ngài Maimner Mohamed Sharif
Tin tức Fukuoka-1

Ngày 7-8-2018
Đại sứ nước Cộng hòa Kazakhstan thường trú tại Nhật Bản

Đại sứ nước Cộng hòa Kazakhstan thường trú tại Nhật Bản - Ngài Jerlain · Boudarbeck · KocotaevTin tức Fukuoka-2

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.