Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 20-7-2018
Nguyên Thị trưởng bang Hawaii

Nguyên Thị trưởng bang Hawaii - Ngài George Ariyoshi
Tin tức Fukuoka-1

Ngày 25-7-2018
Đại sứ Singapore tại Nhật Bản

Đại sứ Singapore tại Nhật Bản - Ngài Lui Tuck Yew
Tin tức Fukuoka-2

Ngày 30-7-2018
Đoàn công tác từ thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mọi người trong đoàn công tác từ thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tin tức Fukuoka-3

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.