Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 7-5-2018
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Nhật Bản

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Nhật Bản - Ngài Richard Court
Tin tức Fukuoka-1

Ngày 10-5-2018
Bộ trưởng Bộ Y tế và Thể Thao nước Cộng hòa liên bang Myanmar

Bộ trưởng Bộ Y tế và Thể Thao nước Cộng hòa liên bang Myanmar - Ngài Thet Khaing Win
Tin tức Fukuoka-2

Ngày 17-5-2018
Đại sứ quán nước Đại Hàn Dân Quốc tại Nhật Bản

Đại sứ quán nước Đại Hàn Dân Quốc tại Nhật Bản - Ngài Kim Kyung-han
Tin tức Fukuoka-3

Ngày 22-5-2018
Đại sứ quán Pháp tại Nhật Bản

Đại sứ quán Pháp tại Nhật Bản - Ngài Laurent Pic
Tin tức Fukuoka-4

Ngày 28-5-2018
Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Osaka - Kobe

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Osaka - Kobe - Ngài T. Am Strong Chang Sun
Tin tức Fukuoka-5

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.