Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 23-3-2018
Đại sứ thân thiện 2018 asianbeat FACo Kawaii

Những Đại sứ thân thiện 2018 asianbeat FACo Kawaii
Tin tức Fukuoka-1

Ngày 14-3-2018
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Brunei Darussalam thường trú tại Nhật

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Brunei Darussalam thường trú tại Nhật - Ngài Kamilah HanifahTin tức Fukuoka-2

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.