Skip to content

Quan khách đến từ nước ngoài (Tháng 1 năm 2020)

Đại sứ Úc tại Nhật

Ngày 21-1-2020

Đại sứ Úc tại Nhật - ngài Richard COURT

Đại sứ Úc tại Nhật

Đại sứ Việt Nam tại Nhật

Ngày 28-1-2020

Đại sứ Việt Nam tại Nhật - ngài Vũ Hồng Nam

Đại sứ Việt Nam tại Nhật

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.