Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 2-9-2019
Phó giám đốc điều hành UN-Habitat

Phó giám đốc điều hành của UN-Habitat - Ngài Victor KISOB
Tin tức Fukuoka-1

Ngày 4-9-2019
Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Nhật Bản

Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Nhật Bản - Ngài Kong XUANYOU
Tin tức Fukuoka-2

Ngày 24-9-2019
Đại sứ Italia tại Nhật Bản

Đại sứ Italia tại Nhật Bản - Ngài Giorgio STARACE
Tin tức Fukuoka-3

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.