ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 総務部 > 県民情報広報課 > Cơ quan tỉnh Fukuoka (Tổ chức hành chính)

本文

Cơ quan tỉnh Fukuoka (Tổ chức hành chính)

更新日:2020年3月31日更新 印刷

Tổ chức

Sơ đồ tổ chức tỉnh Fukuoka

Cơ quan tỉnh Fukuoka (Tổ chức hành chính)-1
Ngoài ra, uỷ ban hành chính còn có uỷ ban lao động, uỷ viên kiểm toán, uỷ ban nhân sự, hội đồng bầu cử.

Kế hoạch tổng hợp của tỉnh Fukuoka

Vào tháng 3 năm Heisei 24, tỉnh Fukuoka hướng đến mục tiêu "Người dân hạnh phúc nhất Nhật Bản" để mỗi người dân sinh ra và lớn lên tại tỉnh Fukuoka đều cảm thấy hạnh phúc, tỉnh đã xây dựng một kế hoạch toàn diện cho thấy phương hướng chỉ đạo các biện pháp để thực hiện điều này với một tư thế tích cực.
Những biến đổi kinh tế xã hội và thành quả cho tới hiện tại, là bước đệm mạnh cho tỉnh Fukuoka, để đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực vì mục tiêu "Người dân hạnh phúc nhất Nhật Bản", vào tháng 3 năm Heisei 29, tỉnh đã đề ra kế hoạch toàn diện mới, thúc đẩy chính quyền thực hiện.

1. Kỳ hạn kế hoạch

5 năm (2017-2021)

2. Phương châm tổ chức

(1) Hình ảnh tỉnh Fukuoka nên nhắm tới

 1. "Tỉnh Fukuoka" là một trong những cứ điểm lớn nhất hướng về châu Á, và phía biển Nhật Bản
 2. Một "Tỉnh Fukuoka" mang hy vọng vào tương lai, những mong muốn của dân chúng được thành hiện thực
 3. Tỉnh Fukuoka mang lại cho mọi người cuộc sống khỏe mạnh trường thọ với bất kỳ ai đã quen với cuộc sống nơi đây

(2) Triển khai biện pháp cụ thể từ 3 quan điểm sau ~Xây dựng kế hoạch khiến cho người dân trong tỉnh có thể cảm nhận 3 điều: "Khỏe mạnh", "Ấm áp", "Ổn định"~

 1. Tạo ra một nền kinh tế sôi động và công việc làm hấp dẫn cho mọi người
 2. Cha mẹ có thể an tâm nuôi con
 3. Tầng lớp trẻ có hoài bão, nỗ lực hướng tới tương lai
 4. Phụ nữ có thể làm việc hăng say, năng động
 5. Người già, người tàn tật có thể an tâm sinh sống
 6. Ai cũng có thể sống khỏe mạnh
 7. Là xã hội ấm áp tình người
 8. Là nơi có thể giao lưu quốc tế trong nhiều lĩnh vực, thú vị với văn hóa đa dạng, phong phú
 9. Môi trường sống an toàn không tai nan, tội phạm, thiên tai
 10. Có thể sống thoải mái, dung hòa với môi trường

(3) Cách tiếp cận cơ bản để thúc đẩy chính sách

 1. Thủ tục hành chính tận tâm, đứng trên lập trường của người dân xem xét
 2. Đẩy mạnh liên kết với các tỉnh, thành phố, thị trấn, thôn làng khác ở Kyushu
 3. Xây dựng vòng tuần hoàn tốt để nâng cao hiệu quả các biện pháp

(4)Khuyến khích sáng tạo khu vực dựa vào việc phối hợp liên kết với các tỉnh thành, thị trấn khác

Hợp tác chung về chiến lược trọng thị 3 điểm: "Tạo ra công việc", "Tạo ra con người", "Tạo ra khu vực"

Tài chính

Một vài điểm của Ban đầu ngân sách năm tài khóa 2020

1. Một vài ý tưởng cơ bản về sưu tập ngân sách

Trong ngân sách ban đầu cho năm 2020, đã xây dựng ngân sách 14 tháng mà đã kết hợp với sửa đổi vào tháng 2 năm 2019 (biện pháp kinh tế) nhằm đẩy nhanh việc phòng chống, hạn chế thiên tai, phục hồi / tái thiết sau thảm họa mưa lớn, đồng thời đối phó với các biến đổi của thời đại như giảm tỷ lệ sinh và dân số già, tiến trình cách mạng công nghệ 4.0, sự xuất hiện thời đại con người sống 100 tuổi, nỗ lực xây dựng cộng đồng khu vực có thể  "làm việc", "sống" và "nuôi dưỡng" tại môi trường sống quen thuộc của tất cả người dân trong tỉnh, hướng tới việc thực hiện tái sinh khu vực.

Kế toán doanh thu nói chung và quy mô chi tiêu í 1.851,7 tỷ yên (tăng 65.9 tỉ yên, 3.7% so với năm ngoái)

2. Tổng quan tình hình ngân sách

(1) Tổng quan ngân sách thu vào

 • Tiền thuế của tỉnh tăng 68,7 tỷ yên (8.4%) do ảnh hưởng của cải cách thuế như tăng thuế suất tiêu dùng địa phương
 • Giải ngân kho bạc quốc gia tăng 14,2 tỷ yên (6,8%) do sử dụng các biện pháp kinh tế quốc gia
 • Ba quỹ, bao gồm quỹ điều chỉnh tài chính, đã đóng góp 2,6 tỷ yên cho quỹ xúc tiến phát triển thể thao và 2,8 tỷ yên cho các chính sách cân đối chi tiêu

(2)Tổng quan chi tiêu ngân sách

 • Chi phí an sinh xã hội tăng 13,4 tỷ yên (4,0%) do miễn học phí mầm non và cấp ba
 • Chi phí công trình công cộng tăng 31 tỷ yên (14,0%) do sử dụng các biện pháp kinh tế quốc gia
 • Tiền trợ cấp địa phương tăng 56 tỷ yên (18.5%) khi tiền thuế tỉnh thu được tăng do cải cách thuế