Chào mừng bạn đến với trang web tỉnh Fukuoka (Ngoài tiếng Nhật)

新着情報

Xem chi tiết

Thông tin IR
Thông tin Fukuoka (ký sự có hình)

Google Translation Service

Khi sử dụng dịch vụ này, xin lưu ý là trang web của Fukuoka được dịch tự động nên nội dung có thể khác với tiếng Nhật gốc. Cũng xin lưu ý bạn đọc qua qui ước sử dụng dịch vụ của Google .

Google Translation Service
Hình ảnh biên giới
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Hình ảnh biên giới
Sơ đồ trang web
Hình ảnh biên giới
Di sản cách mạng công nghiệp của Nhật thời Minh Trị.
Hình ảnh biên giới
Cụm di sản [Hòn đảo thần]  ở Munakata - Okinoshima.
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.