Chào mừng bạn đến với trang web tỉnh Fukuoka (Ngoài tiếng Nhật)
Hình ảnh biên giới
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Hình ảnh biên giới
Sơ đồ trang web
Hình ảnh biên giới
Di sản cách mạng công nghiệp của Nhật thời Minh Trị.
Hình ảnh biên giới
Cụm di sản [Hòn đảo thần]  ở Munakata - Okinoshima.
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.