Skip to content

“Cảnh báo về Corona tại Fukuoka” và những biện pháp trong thời gian tới


Ngày 20 tháng 8
Tỉnh Fukuoka

Kể từ giữa tháng 7, số ca nhiễm mới và số ca nhiễm không rõ nguồn lây đã tăng lên, tỉ lệ lấp đầy giường bệnh cũng tăng. Do đó, chúng tôi đã phát động chương trình “Cảnh báo Corona tại Fukuoka” vào ngày 5 tháng 8. Chúng tôi cũng đã yêu cầu trang bị hệ thống chăm sóc y tế, đồng thời căn cứ theo tình trạng phát sinh các cơ sở bị lây nhiễm cộng đồng, chúng tôi đã yêu cầu sự hợp tác nỗ lực mới đối với người dân trong tỉnh và các đơn vị kinh doanh.
 Từ sau ngày 5 tháng 8, tỉ lệ lấp đầy giường bệnh tăng dần lên, và đang có những diễn biến khó lường. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục phát động chương trình “Cảnh báo Corona tại Fukuoka”. Trong thời gian này, số ca nhiễm mới có xu hướng giảm đi, và những cơ sở bị lây nhiễm cộng đồng như ở các cửa hàng ăn uống,… được yêu cầu hợp tác trong việc phòng tránh lây nhiễm, cũng đang giảm đi. Nếu xu hướng giảm này tiếp tục thì gánh nặng cho hệ thống chăm sóc y tế sẽ giảm.

Fukuoka COVID-19 Alert


 Trong bối cảnh chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với Corona một cách lâu dài, và rất khó để tiếp tục các biện pháp mang tính quy chế trong thời gian dài như yêu cầu tạm nghỉ kinh doanh hay hạn chế ra ngoài, việc tiến hành phòng chống lây nhiễm trong toàn xã hội là rất quan trọng.
 Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng giảm dần sự hạn chế đối với hoạt động kinh kế xã hội, đồng thời căn cứ vào việc lên kế hoạch phòng chống lây nhiễm, chúng tôi sẽ xem xét lại những nội dung đã yêu cầu người dân, đơn vị kinh doanh hợp tác thực hiện cho đến nay, cùng với đó, chúng tôi sẽ đưa ra những hỗ trợ mới cho các đơn vị kinh doanh có nỗ lực trong việc phòng chống lây nhiễm.
 Ngoài ra, chúng tôi sẽ chú trọng đến tình trạng lây nhiễm trong thời gian sắp tới. Giả sử nếu tình trạng lây nhiễm lan rộng hơn nữa, và việc duy trì, đảm bảo hệ thống chăm sóc y tế gặp khó khăn thì chúng tôi sẽ lại phải yêu cầu người dân trong tỉnh, đơn vị kinh doanh thực hiện các biện pháp một lần nữa.

 Những việc yêu cầu người dân trong tỉnh hợp tác thực hiện kể từ ngày 22 tháng 8

Gửi người dân trong tỉnh

Hạn chế đi đến các cửa hàng ăn uống có kèm dịch vụ tiếp đón (※) mà không tuân thủ hướng dẫn dành cho từng ngành nghề. Kiểm tra xem cửa hàng đó có tuân thủ hướng dẫn không bằng cách xem cửa hàng có dán “Nhãn dán tuyên truyền phòng chống lây nhiễm” sao cho thấy được rằng cửa hàng có nỗ lực trong việc thực hiện biện pháp phòng chống lây nhiễm.

 Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 8/8 đến ngày 21/8, chúng tôi sẽ xóa bỏ những yêu cầu sau.
・Các cuộc tụ họp ăn uống, nhậu nhẹt tổ chức dưới 2 giờ, và hạn chế đi tăng 2, tăng 3.

※(1) Các cơ sở vui chơi giải trí được quy định tại Mục 11 Khoản 1 Điều 11 Pháp lệnh đặc biệt về các đối sách chống dịch cúm chủng mới
・Cửa hàng ăn uống có dịch vụ tiếp đãi (cửa hàng có kèm dịch vụ tiếp khách bất kể tên là gì)
・Cửa hàng ăn uống có bán rượu (quán bar, câu lạc bộ đêm,…)
・Cửa hàng karaoke có bán rượu
(2) Cửa hàng ăn uống khác có bán rượu (Như Izakaya,…)

Yêu cầu chung dựa trên tình trạng lây nhiễm gần đây

Trước tình trạng phát sinh cơ sở bị lây nhiễm cộng đồng như trường học, cơ sở đào tạo trong thời gian gần đây, những người trẻ tuổi hãy hành động một cách thận trọng sao cho tránh lây nhiễm sang cho các đối tượng mà khi mắc bệnh dễ trở nặng như người cao tuổi,…
Đối với các cuộc tụ họp ăn uống, nhậu nhẹt có nhiều người, hãy cân nhắc một cách tổng quát về số người, quy mô địa điểm, thông khí,…và hạn chế đi đến những nơi không triệt để trong việc thực hiện biện pháp phòng tránh lây nhiễm.
Trước tình trạng phát sinh các cơ sở bị lây nhiễm cộng đồng, hãy hạn chế đi đến cơ sở chăm sóc trong ngày (day service) nếu có triệu chứng như sốt,…

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.