Skip to content

Kích hoạt “Cảnh báo về Corona tại Fukuoka” và những biện pháp trong thời gian sắp tới

Số ca nhiễm mới vào ngày 31 tháng 7 đã đạt kỉ lục là 170 người. Điều này cho thấy sự lây lan của dịch bệnh vẫn chưa dừng lại.

Ngoài ra, tỉ lệ những người không rõ nguồn lây và tỉ lệ lấp đầy giường bệnh cũng đã vượt hơn 50%, số người mắc bệnh mức độ nặng và mức độ trung bình cũng đang tăng lên.

Sau khi đánh giá một các tổng quát các vấn đề này, hôm nay chúng tôi quyết định kích hoạt “Cảnh báo Corona tại Fukuoka”

Với việc kích hoạt này, trước hết, liên quan đến hệ thống chăm sóc y tế, chúng tôi sẽ yêu cầu các cơ quan y tế chuẩn bị giường bệnh, đồng thời chúng tôi cũng đẩy nhanh việc đảm bảo cơ sở điều trị y tế.

Tiếp theo chúng tôi xin đưa ra yêu cầu, đề nghị mới cho tất cả người dân trong tỉnh và đơn vị kinh doanh.

Từ tháng 7 trở đi, tại tỉnh chúng ta đã có 25 cơ sở bị lây nhiễm cộng đồng. “Cửa hàng ăn uống có kèm dịch vụ tiếp đãi”, “Cửa hàng ăn uống có bán rượu” chiếm một nửa trong số này. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa ra yêu cầu chủ yếu là dành cho các cửa hàng này.

Trước hết là những yêu cầu chung. Cửa hàng ăn uống có kèm dịch vụ tiếp đãi, cửa hàng ăn uống có bán rượu, quán karaoke ở trong tỉnh phải tuân thủ hướng dẫn dành cho từng ngành nghề, và nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh bằng các hiển thị và thông báo. Hãy dùng nhãn dán thống nhất trên toàn tỉnh khi thực hiện các hiển thị và thông báo này.

ステッカー
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 8 đến 21 tháng 8 bao gồm cả nghỉ lễ Obon, hãy khuyến khích khách hàng ở cửa hàng dưới 2 tiếng.

Tiếp theo, chúng tôi yêu cầu hợp tác trong việc tạm ngừng kinh doanh. Tại thành phố Fukuoka, nơi có số ca nhiễm chiếm 60% ở tỉnh, trong số những cơ sở giải trí được quy định trong Pháp lệnh thực thi Luật về các biện pháp đặc biệt, đối với “Cửa hàng ăn uống có kèm dịch vụ tiếp đãi”, “Cửa hàng ăn uống có bán rượu, quán karaoke”, nếu cửa hàng nào không tuân thủ hướng dẫn dành cho từng ngành nghề thì chúng tôi sẽ yêu cầu tạm ngừng kinh doanh.

Tiếp theo là những việc yêu cầu đối với toàn bộ người dân. Khi đến các cửa hàng này, hạn chế đến những nơi không tuân thủ hướng dẫn. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8, dù là cửa hàng có tuân thủ hướng dẫn thì cũng chỉ đến nơi đó dưới 2 tiếng, và hạn chế đi tụ tập tăng 2, tăng 3.

Cho dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng phải ngăn chặn không để dịch bệnh lan rộng hơn nữa. Mọi người hãy thường xuyên có ý thức “Không truyền bệnh cho người khác”, “Không để người khác truyền bệnh cho mình”, “Bản thân mình có thể đang nhiễm bệnh” trong các hành động.


Nếu dịch bệnh không ngừng lây lan, và hệ thống chăm sóc y tế bị quá tải thì chúng ta buộc phải áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn nữa.

Rất mong nhận được sự hợp tác của mọi người dân và đơn vị kinh doanh.

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.