Skip to content

Yêu cầu ngừng kinh doanh

〇 Với mục đích ngăn ngừa dịch bệnh và sự lây lan của dịch bệnh, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của mọi người dân trong tỉnh, sau khi nhận được “Tuyên bố tình trạng khẩn cấp” vào ngày 7 tháng 4, chúng tôi đã yêu cầu mọi người dân trong tỉnh là cho tới lúc đó hạn chế ra ngoài vào cuối tuần nếu không cần thiết và không phải là khẩn cấp, hạn chế tiếp khách vào buổi tối đồng thời hạn chế ra ngoài đi đến các cửa hàng ăn uống, khu phố trung tâm thương mại, ngoài ra hạn chế ra ngoài trừ trường hợp cần thiết để duy trí cuộc sống.

〇 Tuy nhiên, căn cứ trên xu hướng lây nhiễm dịch bệnh hiện nay, ngoài việc nỗ lực hạn chế ra ngoài như hiện tại thì còn cần thiết phải nỗ lực để giảm một cách triệt để các cơ hội tiếp xúc giữa người với người. 

〇 Để có thể ngăn chặn bệnh dịch lây lan mở rộng càng sớm càng tốt thì bây giờ chính là thời kỳ cực kỳ quan trọng, quyết định tới sinh mệnh và sức khỏe của toàn thể người dân trong tỉnh. Hành động của mỗi một người dân chúng ta chính là để bảo vệ sinh mệnh trước hết cho chính gia đình mình, cho những người xung quanh, cho quê hương của chúng ta cũng như bảo vệ Nhật Bản.

〇 Tuy việc này có thể gây ra những bất tiện rất nhiều tới những người kinh doanh, cũng như tới mọi người dân trong tỉnh nhưng chúng tôi yêu cầu việc những người kinh doanh hợp tác trong việc việc ngừng hoạt động để thực hiện các nội dung yêu cầu như ở tài liệu kèm theo đây, căn cứ trên quy định tại mục 9 điều 24 Pháp lệnh đặc biệt về các đối sách chống dịch cúm chủng mới.

(Khái quát các yêu cầu)
Toàn bộ tỉnh Fukuoka
Từ ngày 14/4/2020 (thứ Ba) đến ngày 6/5/2020 (thứ Tư)
Về cơ bản, các cơ sở kinh doanh được yêu cầu ngừng hoạt động bao gồm:
・Các cơ sở được quy định tại điều 11 của Pháp lệnh thực thi luật về các biện pháp đặc biệt, trừ các cơ sở kinh doanh cần thiết cho việc duy trì sinh hoạt của xã hội.
※Đối với những cơ sở không thuộc Pháp lệnh trên nhưng chúng tôi thấy nên tạm ngừng hoạt động, thì chúng tôi cũng yêu cầu hợp tác trong việc tạm ngừng hoạt động mà không dựa trên Pháp lệnh đặc biệt.

Request of cooperation of closure [PDFファイル/444KB]

〇 Tình trạng dịch bệnh có thể giảm xuống được hay không đều phụ thuộc vào hành động của từng người trong tỉnh. Vì thế rất mong sự thấu hiểu và hợp tác của mọi người.

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

Trang chủ
Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.