Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ศูนย์ช่วยเหลือ และให้บริการข้อมูลข่าวสารหลายภาษา (MAIC) ได้เปิดให้บริการแล้ว

ศูนย์ช่วยเหลือ และให้บริการข้อมูลข่าวสารหลายภาษา (MAIC) ได้เปิดให้บริการแล้ว

ในวันที่ 31 กรกฎาคม ศูนย์ช่วยเหลือ และให้บริการข้อมูลข่าวสารหลายภาษา (MAIC) ได้เปิดให้บริการบนชั้น 3 ของตึกแอกโครส ฟุกุโอกะ ในพื้นที่โกกุไซ ฮิโรบะ
ศูนย์นี้ให้คำปรึกษากับผู้ที่เข้ามาติดต่อที่ศูนย์ ผ่านทางอีเมล และทางโทรศัพท์ สำหรับการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์นั้นจะมีการเชื่อมต่อ 3 สาย/ให้บริการแปลภาษาเนื่องจากทางศูนย์มีบริการให้คำปรึกษากับชาวต่างชาติในภาษาต่างๆ อีกทั้งยังให้คำปรึกษากับชาวต่างขาติที่สำนักงานเขตอีกด้วย หากชาวต่างชาติหรือพนักงานเขตโทรแจ้งเกี่ยวกับภาษาที่ต้องการให้แปล ทางศูนย์สามารถจัดหาและบริการแปลเป็นภาษานั้นๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้โดยจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเนื้อหา ทางศูนย์ยังสามารถแปลภาษาผ่านทางโทรศัพย์ให้กับสถาบันเฉพาะทาง อย่างเช่น สมาคมทนายความเกียวเซโชชิ ฟุกุโอกะ

ข่าวสารฟุคุโอกะ-1
พนักงานของศูนย์ให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์

ศูนย์นี้มีให้บริการ 18 ภาษา รวมทั้งภาษาอังกฤษ และจีน เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 10:00 ถึง 19:00 น. ยกเว้นวันหยุดปีใหม่
ทางจังหวัดฟุกุโอกะยังคงมุ่งหน้าในการสร้างระบบเพื่อที่จะสามารถให้บริการกับชาวต่างชาติได้ทั่วถึง และครอบคลุม โดยที่พวกเขาจะไม่ต้องให้ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาษา หากท่านต้องการรู้เรื่องใด หรือถ้าท่านมีปัญหาที่สำนักงานเขต ท่านสามารถใช้บริการของทางศูนย์ได้

สถานที่: ชั้น 3 ตึกแอกโครส ฟุกุโอกะ 1-1-1 เทนจิน ท้องที่ชูโอะ เมืองฟุกุโอกะ
ภายในพื้นที่โกกุไซ ฮิโรบะ บริหารโดยมูลนิธิแลกเปลี่ยนนานาชาติฟุกุโอกะ
เวลาเปิดบริการ: ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดปีใหม่)

รายละเอียดธุรกิจ: (1) รับให้คำปรึกษากับชาวต่างชาติโดยตรงผ่านทางอีเมล/โทรศัพท์/มาด้วยตนเองที่ศูนย์
   โทรศัพท์:092-725-9207
   อีเมล:fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp
(2) ให้คำปรึกษาและบริการในภาษาต่างๆให้กับสำนักงานเขต และที่อื่นซึ่งให้บริการกับชาวต่างชาติ โดยการเชื่อมต่อ 3 สาย/ให้บริการแปลภาษา
(3) ให้คำแนะนำเพื่อติดต่อกับสถาบันเฉพาะทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการให้คำปรึกษานั้นๆ อีกทั้งยังบริการแปลภาษาให้กับสถาบันที่เกี่ยวข้องด้วย
(4) ประชุมทางธุรกิจในเขตต่างๆ ภายในจังหวัด

ภาษาที่ให้บริการ: นอกจากภาษาญี่ปุ่น ยังให้บริการทั้งหมด 18 ภาษา (อังกฤษ, จีน, เกาหลี, เวียดนาม, เนปาล, อินโดนีเซีย, ตากาล็อก, ไทย, โปรตุเกส, สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, รัสเซีย, มาเลย์, พม่า, เขมร, มองโกเลีย)

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.