Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ท่านนายกรัฐมนตรีมาฮาดีร์ บิน โมฮามัด ของประเทศมาเลเซีย ได้มากล่าวบรรยายและอบรมเกี่ยวกับผู้นำรุ่นใหม่

ท่านนายกรัฐมนตรีมาฮาดีร์ บิน โมฮามัด ของประเทศมาเลเซีย ได้มากล่าวบรรยายและอบรมเกี่ยวกับผู้นำรุ่นใหม่

ท่านนายกรัฐมนตรีมาฮาดีร์ บิน โมฮามัด ของประเทศมาเลเซียได้มาเยือนที่จังหวัดเพื่อให้คำบรรยานในหัวข้อ "โรงเรียนผู้นำรุ่นใหม่ที่ญี่ปุ่น" ที่เมืองมุนะคาตะ
"โรงเรียนผู้นำรุ่นใหม่ที่ญี่ปุ่น" คือโรงเรียนซัมเมอร์สำหรับเด็กมัธยมปลาย ที่ชื่นชอบงานด้านสันติภาพระหว่างประเทศ ท่านมาฮาดีร์ได้ไปให้คำบรรยายให้กับนักเรียนมัธยมปลายจากญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย มองโกเลีย เกาหลีใต้ และไทย ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ "การส่งเสริมสันติภาพเพื่อสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย" ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ "ผู้นำนั้นมีความสงบสุขเป็นเป้าหมายพื้นฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆ ของผู้คนรอบตัว"

ข่าวสารฟุคุโอกะ-1
ท่านนายกรัฐมนตรีมาฮาดีร์ และภรรยา, สิติ ฮาสมา ได้มีการรับรองอย่างอบอุ่นโดยนักเรียน และผู้ว่าเมืองโอกาวะ

ข่าวสารฟุคุโอกะ-2
ท่านนายกรัฐมนตรีมาฮาดีร์ได้ให้บรรยายที่น่าประทับใจกับนักเรียนถึง 200 คน

ข่าวสารฟุคุโอกะ-3
ผู้เข้าร่วมงาน

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.