Skip to content

Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public

ข้อควรระวังในการจัดงานเทศกาลหรืออีเวนต์ในช่วงปีใหม่หรือวันสำคัญตามฤดูกาล

ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมอีเวนต์หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ในสถานที่จัดงานซึ่งมีโอกาสเกิดความแออัดได้ง่าย หรือไม้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยเฉพาะงานหรือปาร์ตี้ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมากจนแออัด และมีการพูดเสียงดัง

การเข้าเร่วมอีเวนต์หรืองานเลี้ยง ขอให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลให้เหมาะสม ล้างมือ ฆ่าเชื้อโรค สวมหน้ากากอนามัยเสมอ ไม่เข้าร่วมวงสนทนาที่พูดคุยกันเสียงดัง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเหมาะสม

พยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารตามร้านกินดื่มในเมืองเป็นกลุ่มใหญ่หรือใช้เวลานานจนดึกดื่น รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกินดื่ม โดยดูจากลักษณะของงานนั้น ๆ

ขอให้พิจารณาการใช้เวลาอยู่ที่บ้านกับครอบครัว และสังสรรค์รูปแบบใหม่ด้วยการเข้าร่วมอีเวนต์ออนไลน์แทนตามความจำเป็น

 You can find information about coronavirus (hotlines, measures of protecting yourself and preventing the spread of diseases) here.

◆What is the coronavirus? What is COVID-19?
 For details, please refer to WHO's website below;
 Q&A on coronavirus disease (COVID-19) (Opens in a new window)

◆Protecting yourself and prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19)

 • Frequently clean hands by using alcohol-based hand rub or soap and water.
 • When coughing and sneezing cover mouth and nose with flexed elbow or tissue – throw tissue away immediately and wash hands.
 • Avoid going to school or work if you have a fever.

◆Links
 About current situation in Japan, please check the websites below;

 For reviewing correct way to wash your hand, and "Coughing manners", please watch the movie below (Fukuoka Internet TV channel)

◆Consultation in foreign languages

○ If one of the following applies, please consult the Returnee / Contact Persons Consultation Center.

 • If you have any of the following symptoms: shortness of breath (dyspnea), strong dullness (fatigue),high fever, etc.
 • Those who are prone to severe illness and have a relatively mild cold symptom such as fever and cough, and pregnant women
 • If the symptoms of a relatively mild cold such as fever and cough continue for anyone other than the following above (please consult if symptoms persist for 4 days or more).

○ If you have a cold, such as a fever or cough, and do not go directly to your doctor when you visit your doctor, please consult by phone in advance.

○如符合以下任意一项内容,应向“归国者及接触者咨询中心”进行咨询

 • 出现胸闷(呼吸困难)、强烈乏力(倦怠感)、高烧等任意一种严重症状时
 • 易出现重症化的人士如出现发热、咳嗽等较轻微感冒症状时,以及孕妇
 • 上述以外人士,发热及咳嗽等较轻感冒症状持续不退时(症状持续时间达到4天时,请务必进行咨询)

○如出现发热及咳嗽等感冒症状,应避免直接就诊,须提前致电咨询保健所及常时专诊医疗机构

〇次(つぎ)のような 症状(しょうじょう)が あるときは 「帰国者(きこくしゃ)・接触者(せっしょくしゃ)相談(そうだん)センター」へ 相談(そうだん)して ください。

 • 呼吸(こきゅう)が 苦(くる)しい。
 • 強(つよ)い だるさが ある。
 • 熱(ねつ)が 高(たか)い。
 • 重症化(じゅうしょうか) しやすい人(ひと)で せきや 熱(ねつ)など 軽(かる)い かぜの 症状(しょうじょう)が 続(つづ)いている人 または お腹(なか)に 赤(あか)ちゃんが いる人(ひと)。
 • 軽(かる)い かぜの 症状(しょうじょう)が 続(つづ)いている とき。(熱(ねつ)が 4日(にち)以上(いじょう) 続(つづ)いているときは 必(かなら)ず 相談(そうだん)してください。)

○病院(びょういん)に 行(い)く ときは 行く(い)前(まえ)に 必ず(かなら) 病院(びょういん)に 電話(でんわ)を かけてください。


Multilingual Medical Information Service Call Center:

 • Phone: 092-286-9595
 • Hours of Operation: 24 hours, 365 days
 • Supported Languages (17 languages total):
 • English, Chinese, Korean, Thai, Vietnamese, Nepali, Tagalog, Indonesian, Portuguese, German, Russian, French, Spanish, Italian, Malay, Burmese, Khmer
 • Fee: Free (telephone fees charged separately)

TRAVEL SUPPORT Kyushu/Yamaguchi CALL CENTER:

 • Phone: 092-687-6639
 • Hours of Operation: 24 hours, 365 days
 • Supported Languages (17 languages total):
 • English, Chinese, Korean, Thai, Vietnamese, Nepali, Tagalog, Indonesian, Portuguese, German, Russian, French, Spanish, Italian, Malay, Burmese, Khmer
 • Fee: Free (telephone fees charged separately)

*You may be told to visit a hospital. Wear a mask when going to the hospital, and avoid using public transport such as trains, buses or taxies.

There's no need to feel alone! The Fukuoka MAIC will stand by you!

Whether you are looking for information or have a problem to discuss, your first step is to contact the Fukuoka Multilingual Assistance and Information Center (MAIC), where you can seek advice in your native tongue.

Fukuoka Multilingual Assistance and Information Center
Address: Acros Fukuoka 3rd Floor Tenjin 1-1-1, Chuo-ku, Fukuoka-shi
TEL:0120-279-906
email:fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp

Availability: Every day (Excluding New Year's holidays) 10時00分~19時00分
Supported Languages: In addition to Japanese, 18 langauges are available (English, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Tagalog, Thai, Portuguese, Spanish, French, German, Italian, Russian, Malay, Burmese, Khmer, Mongolian)

Install the contact-confirming application to protect yourself, your loved ones, your community and society as a whole.

cocoa1 cocoa2

 Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar
QRコード(google)

App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458
QRコード(apple)

A general request in light of the recent outbreaks

 Refrain from using restaurants, etc. that do not comply with the guidelines. To determine whether or not they are in compliance, check the prefectural government's " Infection Prevention" sticker, which indicates that the restaurant is working on infection prevention measures.

感染防止ステッカー
 Young people are urged to exercise caution in order to avoid spreading the virus to the elderly and others who are more susceptible to severe infection through infections at home.
 Refrain from eating or drinking with large groups of people especially when the number of people, the size of the venue, and the ventilation, etc. are not taken into account to prevent infection.
 Refrain from using day care facilities (day service) if symptoms such as fever are seen there, and if a cluster is occurring.

Practice a new lifestyle

 Please practice the "new lifestyle" to prevent the spread of infections, such as (1) Social distancing, (2) Wear a mask, and (3) Hand washing, which are the three basics of infection prevention.

※"New lifestyle" means avoiding "three Cs", hand washing / disinfecting, masks, cough etiquette, social distancing, going out with a small number of people, facing each other during meals a new lifestyle that incorporates measures against splash infections, contact infections, and short-distance conversations.

新しい生活様式図表(英語)

Attendance to work

 Implement teleworking, teleworking, staggered hours, and commuting by bicycle to reduce contact with people

About violation of human rights

   Due to fear and a sense of discrimination for the new coronavirus, cases of violation of human rights of infected persons, medical professionals, people who maintain social functions, and their families have occurred, such as slanders and discriminatory responses.
   Inconsiderate remarks and behavior and discrimination are never be forgiven. Residents of our prefecture are expected to take actions based on correct information and not be go along with such unforgivable behavior.

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.