Skip to content

เสน่ห์ของฟุคุโอกะ

(1)สภาวะแวดล้อมความเป็นอยู่ และสภาวะทางเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวย

จังหวัดฟุคุโอกะตั้งอยู่ใกล้นานาประเทศในแถบเอเซีย

ตลาดของฟุคุโอกะไม่ได้อยู่ที่จำนวนประชากร 15 ล้านคนของเกาะคิวชู และจังหวัดยะมะกุจิ แต่ยังรวมไปถึงตลาดภูมิภาคเอเชียอีกด้วย จึงทำให้ฟุคุโอกะเป็นแหล่งรวมบริษัทองค์กรห้างร้านต่างๆจำนวนมาก
จังหวัดฟุคุโอกะไม่เพียงแต่เป็นเมืองทันสมัยและอุดมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์เท่านั้น ทว่า หากเทียบกับโตเกียว และโอซาก้าแล้ว ฟุคุโอกะเป็นเมืองที่มีน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดี และมีค่าครองชีพที่สมเหตุสมผล

ข้อมูลจังหวัดฟุคุโอกะ

เนื้อที่ ประมาณ 4,987 ตารางกิโลเมตร
ประชากร ประมาณ ประมาณ 5,111,494 คน (ปัจจุบันเดือนมีนาคม ต.ค. 2561)
จำนวนมหาวิทยาลัย 34 แห่ง (ประจำปี 2561)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 18,957,487 ล้านเยน (ประจำปี 2558)
รายได้ของประชากรต่อคน 2,724,000 เยน(ประจำปี 2558)
จำนวนสถานพยาบาล
(ต่อประชากร 1 แสนคน)
9 แห่ง (ของเดือนตุลาคม 2560)

อากาศ

จังหวัดฟุคุโอกะมีสภาพอากาศที่อบอุ่น และมีปริมาณฝนที่พอเหมาะ
สามารถใช้ชีวิตอย่างสบายตลอดทั้งปี
ในฤดูหนาวแม้จะมีหิมะตกบ้าง ทว่าหิมะจะทับถมอยู่แค่ช่วงภูเขา ไม่ทับถมในเมือง

(2) ความเป็นมา / ธรรมชาติ / วัฒนธรรม

จวนที่พักของทูตจากดินแดนอื่น และเมืองดะไซฟุที่มีมาแต่อดีตนั้น แสดงให้เห็นว่าจังหวัดฟุคุโอกะเป็นประตูสู่การติดต่อกับชาติเอเซีย เช่นจีน และเกาหลีมาเป็นเวลานาน จวบจนบัดนี้ โบราณสถานต่างๆ ในจังหวัด ยังคงกลิ่นไอของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไว้
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคิวชู และหอศิลป์เอเชียฟุคุโอกะ เป็นสถานที่ที่สามารถชื่นชมและสัมผัสกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติเอเชีย
จังหวัดฟุคุโอกะติดทะเลทั้ง 3 ด้าน และโอบล้อมด้วยภูเขาที่เขียวชอุ่ม เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม สามารถเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว การเดินป่า และ กีฬาทางน้ำมากมาย
กีฬาที่ได้รับความนิยม ได้แก่ กีฬาประจำชาติของญี่ปุ่น เช่น ซูโม่ มาราธอน ยูโดหญิง จะมีการจัดการแข่งขันตลอดปี นอกจากนี้ทีมนักกีฬาอาชีพอย่างเช่น ทีมเบสบอล ฟุคุโอกะ Softbank Hawk และทีมฟุตบอล Avispa ฟุคุโอกะ ก็เป็นที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่น

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.