Skip to content

Regarding to the “Fukuoka COVID-19 Alert” and from now on

วันที่ 20 สิงหาคม
จังหวัดฟูกูโอกะ

 ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา พบผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อไม่ทราบที่มาการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น อัตราการใช้เตียงพยาบาลจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย  ทางจังหวัดฟูกูโอกะจึงได้ออก “ประกาศแจ้งเตือนโควิดในฟูกูโอกะ” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พร้อมกับขอความร่วมมือในการเตรียมการให้บริการด้านสาธารณสุข รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดฯ โดยคำนึงจากสถานการณ์การเกิดคลัสเตอร์หรือการติดเชื้อแบบกลุ่ม
อัตราการใช้งานเตียงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมเป็นต้นมา เรายังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ประมาทไม่ได้ ดังนั้นทางจังหวัดจะยังคง “ประกาศแจ้งเตือนโควิดในฟูกูโอกะ” ไว้ดังเดิม  แต่ปัจจุบันแนวโน้มการติดเชื้อเริ่มลดลง การติดเชื้อแบบกลุ่มจากร้านอาหารกินดื่มซึ่งได้ขอความร่วมมือไว้ลดลง  หากยังคงรักษาแนวโน้มนี้เอาไว้ได้  ภาระทางการสาธารณสุขน่าจะลดลงตามลำดับ

Fukuoka COVID-19 Alert

 ท่ามกลางสถานการณ์ที่เราจำต้องเผชิญหน้ากับโควิดอีกในระยะยาว การใช้มาตรการในเชิงจำกัดเงื่อนไข ขอความร่วมมือให้ปิดร้าน หรืองดออกจากบ้านต่อเนื่องในระยะยาวเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก และทางจังหวัดฯเล็งเห็นว่าการป้องกันการแพร่ระบาดโดยสังคมองค์รวมคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำ
 ดังนั้นทางจังหวัดจะพยายามลดการตั้งเงื่อนไขในการจำกัดการดำเนินกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจต่าง ๆ ลงทีละน้อย และยึดหลักการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นเกณฑ์หลัก พิจารณาสถานการณ์การติดเชื้อในปัจจุบัน ทบทวนเนื้อหาสิ่งที่ขอความร่วมมือประชาชน และผู้ประกอบการในจังหวัดตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ไปจนถึงให้การสนับสนุนรูปแบบใหม่แก่ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาด
ทั้งนี้ เราจะจับตาดูสภานการณ์การแพร่ระบาด ในกรณีที่พบว่าการแพร่ละบาดลุกลาม ระบบสาธารณสุขเริ่มมีความยากลำบากในการรองรับ ทางจังหวัดฯ จะต้องใช้มาตรการขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดอีกครั้ง

การขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคมเป็นต้นไป

เรียน ประชาชนในจังหวัดฟูกูโอกะทุกท่าน

โปรดงดเว้นการใช้บริการร้านอาหารสำหรับเลี้ยงรับรองซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือแยกตามประเภทธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยท่านสามารถสังเกตได้จาก “สติ๊กเกอร์ประกาศป้องกันการติดเชื้อ” ของจังหวัด จะทำให้รู้ได้ว่าร้านค้าดังกล่าวได้ดำเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้อหรือไม่


อนึ่ง จังหวัดฯยกเลิกการขอความร่วมมือตามรายละเอียดด้านล่างที่ขอให้ปฏิบัติในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 21 สิงหาคม
・รับประทานอาหารหรือทานเลี้ยงสังสรรค์ในร้านอาหารไม่เกินสองชั่วโมง และงดสังสรรค์ต่อรอบสองหรือสาม

※(1)สถานบันเทิงซึ่งระบุตามกฎหมายพิเศษสำหรับจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลำดับที่ 11 มาตราที่ 1 วรรค 11
・ร้านอาหารสำหรับเลี้ยงรับรอง (ร้านที่เน้นใช้บริการสำหรับรับรองลูกค้าตามชื่อเรียก)
・ร้านกินดื่มที่จำหน่ายสุรา (บาร์ ไนต์คลับ เป็นต้น)
・ร้านคาราโอเกะที่จำหน่ายสุรา
(2)ร้านกินดื่มอื่น ๆ ที่จำหน่ายสุรานอกเหนือจากที่ระบุด้านบน (เช่นร้านอิซากายะ)

ขอความร่วมมือทั่วไปเมื่อดูจากสถานการณ์การคิดเชื้อในปัจจุบัน

ปัจจุบันพบการติดเชื่อแบบกลุ่มหรือคลัสเตอร์ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น คนในวัยหนุ่มสาวต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้สูงอายุซึ่งมีโอกาสอาการทรุดหนักได้ง่าย ผ่านการติดเชื้อภายในครอบครัว
สำหรับการรับประทานอาหารหรืองานเลี้ยงสังสรรค์เป็นหมู่คณะ ขอให้หลีกเลี่ยงหากท่านไม่สามารถกะจำนวนคน ความกว้างของสถานที่ การระบายอากาศ และการป้องกันโดยองค์รวมเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้
สำหรับการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับ (เดย์เซอร์วิส) เมื่อพิจารณาจากการที่พบการติดเชื้อแบบกลุ่มหรือคลัสเตอร์ กรณีที่ตรวจพบว่ามีไข้สูงขอให้งดใช้บริการ

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.