Skip to content

“Fukuoka Corona Alert” and the counter measures for the future

ขณะนี้เราไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ โดยพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในวันที่ 31 กรกฎาคมเป็นจำนวนถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคน

และมีสัดส่วนของผู้คิดเชื้อที่ไม่รู้เส้นทางการติดเชื้อ และอัตราส่วนการใช้เตียงในการรักษาพยาบาลเกินกว่ากึ่งหนึ่ง รวมถึงมีผู้ป่วยอาการทรุดหนักและอาการระดับปานกลางเพิ่มมากขึ้น

ผลจากการพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ทำให้วันนี้จังหวัดตัดสินใจเริ่ม “ประกาศแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของโควิดในจังหวัดฟูกูโอกะ”

อันดับแรก เกี่ยวกับระบบการให้บริการสาธารณสุข ขอให้หน่วยงานสาธารณสุขเตรียมพร้อมในการจัดเตรียมเตียงผู้ป่วย พร้อมกันนี้สำนักงานจังหวัดฯจะหาสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยเพิ่มด้วยเช่นกัน

รายละเอียดด้านล่างคือสิ่งที่ทางจังหวัดฟูกูโอกะขอความร่วมมือจากประชาชน และผู้ประกอบการในจังหวัดทุกท่าน

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมีสถานประกอบการที่พบการติดเชื้อแบบกลุ่มหรือคลัสเตอร์ยี่สิบห้าแห่ง กว่าครึ่งเป็น “ร้านอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงรับรอง” และ “ร้านอาหารที่จำหน่ายสุรา” ดังจึงขอความร่วมมือจากร้านค้าเหล่านี้เป็นพิเศษ

อันดับแรกเป็นการขอความร่วมมือโดยทั่วไป โดยขอให้ร้านอาหารที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรอง ร้านอาหารที่จำหน่ายสุรา และร้านคาราโอเกะในจังหวัด ปฏิบัติตามไกด์ไลน์แยกตามประเภทธุรกิจอย่างเคร่งครัด  และขอให้ติดป้ายแสดงให้เห็นโดยชัดเจนว่าได้ปฏิบัติมาตรการรองรับป้องกันการติดเชื้อ โดยขอให้ท่านใช้สติกเกอร์ที่ใช้ร่วมกันทุกจังหวัด

ステッカー
นอกจากนี้ในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 21 สิงหาคม รวมช่วงโอบ้ง โปรดจำกัดเวลาให้ลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านไม่เกินสองชั่วโมง

ต่อมาเป็นการขอความร่วมมืองดการให้บริการ ในส่วนของเทศบาลเมืองฟูกูโอกะซึ่งมีสัดส่วนการติดเชื้อสูงกว่าร้อยละหกสิบนั้น ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 สิงหาคม หากพบ “ร้านอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงรับรอง” “ร้านอาหารและร้านคาราโอเกะที่จำหน่ายสุรา” สถานบันเทิงดังที่ระบุในมาตรการจัดการพิเศษ ไม่ปฏิบัติตามไกด์ไลน์แยกตามประเภทธุรกิจอย่างเคร่งครัด จะขอความร่วมมือให้งดให้บริการต่อไป

ถัดมาเป็นการขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดฯ กรณีที่ท่านไปใช้บริการร้านค้าเหล่านี้  โปรดหลีกเลี่ยงการใช้บริการร้านค้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามไกด์ไลน์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ช่วงระหว่างวันที่ 8 – 21 สิงหาคม แม้จะเป็นร้านที่ปฏิบัติตามไกด์ไลน์อย่างเคร่งครัด ก็ขอให้ใช้บริการภายในสองชั่วโมง และหลีกเลี่ยงการสังสรรค์ต่อจากนั้น

เราต้องพยายามยับยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้ ขอให้ทุกท่านตระหนักเสมอว่า “เราจะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น” “เราจะไม่รับเชื้อจากคนอื่น” และ “เราอาจเป็นผู้ติดเชื้อแล้ว”

หากเราไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดได้ และเริ่มมีความเสี่ยงว่าระบบการให้บริการสาธารณสุขจะถึงขีดจำกัด ทางจังหวัดจำเป็นจะต้องใช้มาตรการบริหารจัดการที่เข้มงวดมากขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดเป็นอย่างดี

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.