Skip to content

(COVID-19) Request to all prefectural residents

ขณะนี้จังหวัดเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากเป็นแบบนี้ต่อไป ถ้ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบบให้บริการสาธารณสุขถึงขีดจำกัด เราจำเป็นต้องขอความร่วมมือสถานประกอบการปิดให้บริการ และใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดอีกครั้ง ขณะนี้คือช่วงเวลาสำคัญ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและพฤติกรรมของพวกเราทุกคนในความพยายาม “ไม่ทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกโดยเด็ดขาด”

1.อันดับแรกขอให้ประชาชนทุกท่านตระหนักอยู่เสมอว่า เราจะ “ไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น” “ไม่รับเชื้อจากคนอื่น” และ “เราอาจได้รับเชื้อมาแล้ว”

(1)การเดินทางออกนอกบ้าน ขอให้ทุกท่านตรวจสอบสถานการณ์การติดเชื้อในสถานที่ที่จะเดินทางไป มาตรการป้องกันการติดเชื้อของสถานประกอบการหรือสถานที่ที่จะไปใช้บริการ ตลอดจนความจำเป็นในการเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้นก่อนตัดสินใจออกเดินทาง แม้ว่าตัวท่านเองจะมีสุขภาพแข็งแรงดี
ระยะหลังพบการติดเชื้อจาก “ร้านอาหารที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรอง” มากเป็นพิเศษ ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้บริการร้านที่ไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อที่แหมาะสม

(2)และขอให้ทุกท่าน “สวมหน้ากากอนามัย” “ล้างมือ” “รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล” “หลีกเลี่ยง 3Cs” ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

2.สำหรับผู้กระกอบการทุกท่าน

(1)ขอให้ทุกท่านดำเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้อให้เหมาะสมตามไกด์ไลน์แยกตามประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ร้านอาหารที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรอง” ขอให้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเป็นพิเศษ

(2)และโปรดติดประกาศให้ลูกค้าที่มาใช้บริการรับทราบถึงมาตรการดังกล่าว

ระยะหลังพบว่าผู้ติดเชื้อกึ่งหนึ่งอยู่ในช่วงวัยยี่สิบถึงสามสิบปี และมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการเพิ่มมากขึ้น ทางจังหวัดจึงขอเรียกร้องให้คนวัยหนุ่มสาวระมัดระวังและปฏิบัติตามหัวข้อด้านบนอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดไปติดผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งมีโอกาสอาการทรุดหนักได้ง่าย รวมถึงเด็กนักเรียนที่เพิ่งจะเริ่มได้กลับไปใช้ชีวิตในโรงเรียนอีกครั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.