Skip to content

การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

〇จังหวัดฟูกูโอกะให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตและสุขภาพของประชาชนผู้อาศัยในจังหวัดเป็นอันดับหนึ่ง ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือประชาชนให้งดออกจากบ้านช่วงสุดสัปดาห์เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน แต่ยังคงพบผู้ป่วยในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพบการติดเชื้อเป็นหมู่คณะในสถานพยาบาลอีกด้วย
 จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ออก “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” ในวันที่ 7 เมษายนซึ่งมีผลในจังหวัดฟูกูโอกะด้วย

〇 เมื่อได้รับ “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” จังหวัดฟูกูโอกะจะดำเนินมาตรการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม

〇 จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดฟูกูโอกะดังนี้

 

() งดออกนอกบ้านเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

*กรณีมีเหตุจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น การเดินทางไปเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ซื้ออาหาร ยา เวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็น การเดินทางไปทำงาน การออกกำลังกายหรือเดินเล่นนอกเคหะสถาน เป็นต้น

(2) การเดินทางไปทำงานไม่จัดอยู่ในข่ายของการขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน แต่แนะนำให้ลดการพบปะผู้คนลง เช่น ทำงานที่บ้าน (Work from home) จัดกะทำงานให้เวลาต่างกัน ขี่จักรยานไปทำงานเป็นต้น

(3) เลี่ยงการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือการเดินทางท่องเที่ยวอันไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากการเดินทางข้ามจังหวัด
ทั้งนี้ไม่ใช่การปิดจังหวัด (ล็อกดาวน์)

(4) งดจัดกิจกรรม (อีเวนต์) ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายการติดเชื้อ

(5) ไม่กักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค ยา เวชภัณฑ์ และสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน เนื่องจากร้านค้าปลีกยังคงดำเนินธุรกิจค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคและและสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตได้ตามปรกติ

 

พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างอย่างต่อเนื่อง

 

() หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงสามปัจจัยซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อการติดเชื้อเป็นหมู่คณะในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่ “อากาศปิดไม่ถ่ายเท” “ชุมนุมกลุ่มใหญ่” “สัมผัสใกล้ชิด” เช่นมีการสนทนาระยะใกล้

(2) ล้างมือให้สะอาด รักษามารยาทในการไอหรือจามในที่สาธารณะอย่างถูกต้องและเคร่งครัด

(3) กรณีสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โปรดโทรศัพท์ขอรับคำปรึกษาที่ “ศูนย์ให้คำปรึกษาบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือมีประวัติสัมผัสกับบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ” ซึ่งจัดตั้งอยู่ในหน่วยงานสาธารณสุข

(4) หากมีอาการไข้หวัด เช่น ไข้ ไอ จาม โปรดโทรศัพท์ปรึกษาสถานพยาบาลใกล้บ้าน ไม่เดินทางไปเข้ารับการตรวจโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า

(5) สำหรับการเดินทางต่างประเทศ โปรดปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

 

〇ขณะนี้เรากำลังยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ตัวของประชาชนแต่ละคนในจังหวัด จะเป็นตัวกำหนดสถานการณ์ของภูมิภาคนี้ ตลอดจนทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ถัดไป
จึงขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดทุกท่านให้ปฏิบัติตามรายละเอียดด้านบน 

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.