Skip to content

ขอความร่วมมือปิดการให้บริการ

〇 จังหวัดฟูกูโอกะให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตและสุขภาพของประชาชนผู้อาศัยในจังหวัดเป็นอันดับหนึ่ง เราได้รับสนองนโยบายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 7 เมษายน จึงได้ขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดงดออกจากบ้านเว้นแต่กรณีมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ เพิ่มเติมจากประกาศเดิมซึ่งได้ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านช่วงสุดสัปดาห์กรณีไม่มีความจำเป็นและเร่งด่วน และขอความร่วมมืองดออกไปทานอาหารนอกบ้านตามร้านอาหารหรือย่านร้านค้า สถานบันเทิงต่าง ๆ ช่วงเวลากลางคืน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อไวรัส

〇 อย่างไรก็ตาม เมื่อดูจากแนวโน้มการติดเชื้อในปัจจุบันพบว่า นอกเหนือจากการงดออกจากบ้านดังที่ได้ขอความร่วมมือมาก่อนหน้านี้ เราจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการลดการพบปะผู้คนลงให้มากกว่าเดิม

〇 ขณะนี้เป็นช่วงเวลสำคัญอย่างยิ่งยวดในการหยุดการแพร่กระจายเชื้อให้เร็วที่สุด เพราะมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตประชาชนทุกท่าน พวกเราทุกคนจึงต้องทำหน้าที่ปกป้องชีวิตของทั้งบุคคลในครอบครัว บุคคลรอบข้าง บ้านเกิดเมืองนอนของเราตลอดจนปกป้องประเทศญี่ปุ่นของเราร่วมกัน

〇 ทางจังหวัดจึงขอเรียกร้องให้ผู้ประกอบการปิดให้บริการ อ้างอิงตามกฎหมายพิเศษสำหรับจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรา 24 วรรค 9 ทั้งนี้ทางจังหวัดเขาใจดีว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนทุกท่านเดือดร้อนและขาดความสะดวก

【สรุปข้อเรียกร้อง】
<พื้นที่>ทั่วภูมิภาคในจังหวัดฟูกูโอกะ
<ระยะเวลา>วันอังคารที่ 14 เมษายน 2020 ถึงวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2020
<สถานประกอบการพื้นฐานที่ขอความร่วมมือให้ปิด>
・สถานประกอบการตามระบุในมาตรการจัดการพิเศษมาตรา 11 เว้นสถานประกอบการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ
※ส่วนสถานประกอบการซึ่งไม่ได้ระบุในมาตรการดังกล่าว แต่ควรหยุดการใช้บริการก็ขอความร่วมมือในการปิดให้บริการโดยไม่ได้อ้างอิงตามมาตรการพิเศษเช่นเดียวกัน

Request of business closures [PDFファイル/159KB]

〇 สถานการณ์จะสงบลงได้หรือไม่ขึ้นกับพฤติกรรมของประชาชนทุกคน ทางจังหวัดจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.