Chào mừng bạn đến với trang web tỉnh Fukuoka (Ngoài tiếng Nhật)

新着情報

24-2-2017
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
19-2-2017
Tin tức cập nhật Fukuoka
27-1-2017
Tin tức cập nhật Fukuoka
13-1-2017
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
18-12-2016
Tin tức cập nhật Fukuoka
17-11-2016
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
14-11-2016
Tin tức cập nhật Fukuoka
Xem chi tiết

Thông tin IR
Thông tin Fukuoka (ký sự có hình)

Google Translation Service

Khi sử dụng dịch vụ này, xin lưu ý là trang web của Fukuoka được dịch tự động nên nội dung có thể khác với tiếng Nhật gốc. Cũng xin lưu ý bạn đọc qua qui ước sử dụng dịch vụ của Google .

Google Translation Service
防災メール配信システム登録(英語)

Dùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Sơ đồ trang web
Di sản cách mạng công nghiệp của Nhật thời Minh Trị.
Cụm di sản [Hòn đảo thần]  ở Munakata - Okinoshima.
Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.