Lịch sử thông tin mới

29-10-2018
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
28-10-2018
Tin tức cập nhật Fukuoka
26-9-2018
Tin tức cập nhật Fukuoka
7-8-2018
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
7-8-2018
Tin tức cập nhật Fukuoka
30-7-2018
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
15-7-2018
Tin tức cập nhật Fukuoka
27-6-2018
Tin tức cập nhật Fukuoka
12-6-2018
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
28-5-2018
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
8-5-2018
Tin tức cập nhật Fukuoka
27-4-2018
Tin tức cập nhật Fukuoka
27-4-2018
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
25-3-2018
Tin tức cập nhật Fukuoka
23-3-2018
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
9-2-2018
Tin tức cập nhật Fukuoka
19-1-2018
Tin tức cập nhật Fukuoka
11-1-2018
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
28-12-2017
Tin tức cập nhật Fukuoka
19-12-2017
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
22-11-2017
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
19-11-2017
Tin tức cập nhật Fukuoka
28-10-2017
Tin tức cập nhật Fukuoka
25-9-2017
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
20-9-2017
Tin tức cập nhật Fukuoka
30-8-2017
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
23-8-2017
Tin tức cập nhật Fukuoka
20-7-2017
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
9-7-2017
Tin tức cập nhật Fukuoka
29-6-2017
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
10-6-2017
Tin tức cập nhật Fukuoka
17-5-2017
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
15-5-2017
Tin tức cập nhật Fukuoka
28-4-2017
Tin tức cập nhật Fukuoka
26-4-2017
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
31-3-2017
Tin tức cập nhật Fukuoka
29-3-2017
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
24-2-2017
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
19-2-2017
Tin tức cập nhật Fukuoka
27-1-2017
Tin tức cập nhật Fukuoka
13-1-2017
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
18-12-2016
Tin tức cập nhật Fukuoka
17-11-2016
Cập nhật "Quan khách đến từ nước ngoài"
14-11-2016
Tin tức cập nhật Fukuoka
ページトップへ
防災メール配信システム登録(英語)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.