Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 3-12-2018

Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Châu Đại Dương

Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Châu Đại Dương - Ngài Ricardo Blas


Ngày 19-12-2018

Thống đốc bang Uriyanovsk, Nga

Thống đốc bang Uriyanovsk, Nga - Ngài Sergei Morozov


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.