Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 23-3-2018

Đại sứ thân thiện 2018 asianbeat・FACo Kawaii

Những Đại sứ thân thiện 2018 asianbeat・FACo Kawaii


Ngày 14-3-2018

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Brunei Darussalam thường trú tại Nhật

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Brunei Darussalam thường trú tại Nhật - Ngài Kamilah Hanifah


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.