Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 19-12-2017

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Fukuoka

Tổng lãnh sự Đại Hàn Dân Quốc tại Fukuoka - Ngài 金玉彩 KIM Ok-chae


Ngày 15-12-2017

Trưởng đại diện Ủy ban Kinh tế và Thương mại Hongkong thường trú tại Tokyo

Trưởng đại diện Ủy ban Kinh tế và Thương mại Hongkong thường trú tại Tokyo đặc khu hành chính Hongkong - Ngài 翁佩雯 Shirley YUNG


Ngày 8-12-2017

Hội cựu du học sinh tỉnh Fukuoka

Những cựu du học sinh tiêu biểu đã từng sống và học tập tại tỉnh Fukuoka ngày xưa


Ngày 1-12-2017

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nhật Bản

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Nhật Bản - Ngài William F. "Bill" Hagerty


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.