Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 22-11-2017

Đại sứ quán Colombia tại Nhật Bản

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Colombia tại Nhật Bản - Ngài Gabriel Duque


Ngày 22-11-2017

Đại sứ quán Chi Lê tại Nhật Bản

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Chi Lê tại Nhật Bản - Ngài Gustavo AYARES


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.