Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 20-7-2017

Nguyên Thống đốc Bang Hawaii - Ngài George Ariyoshi

Đoàn khách viếng thăm trong đó có Ngài George Ariyoshi - Nguyên Thống đốc Bang Hawaii


Ngày 19-7-2017

Cục trưởng cơ quan xúc tiến đại diện Liên Hợp Quốc Habitat (UN-HABITAT)

Ngài Joan Clos - Cục trưởng cơ quan UN-HABITAT


Ngày 18-7-2017

Phái đoàn Hữu nghị tỉnh Jiangsu

Phái đoàn Hữu nghị tỉnh Jiangsu với Phó Tỉnh trưởng Chen Zhenning làm trưởng đoàn


Ngày 14-7-2017

Đại sứ Trẻ em

Hội nghị Trẻ em Châu Á Thái Bình Dương-Inn Fukuoka (APCC) lần thứ 29 - Đoàn đại sứ Trẻ em


Ngày 14-7-2017

Đoàn cán bộ điều dưỡng và trợ lý điều dưỡng người Indonesia

Các điều dưỡng và trợ lý điều dưỡng người Indonesia làm việc tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh Fukuoka, sau khi được Tỉnh viện trợ học tập, và lấy được giấy phép Điều dưỡng của Nhật Bản


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.