Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 29-6-2017

Đại sứ quán nước Cộng hòa Belarus tại Nhật Bản

Ngài Đại sứ nước Cộng hòa Belarus tại Nhật Bản - Ông Ruslan ESIN


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.