Tin tức Fukuoka | Fukuoka Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 17-5-2017

Đơn vị Ủy ban Olympic Nam Phi

Các quan chức trong đơn vị Ủy ban Olympic Nam Phi


Ngày 14-5-2017

Ủy ban Olympic Kazakhstan cùng các đơn vị Liên đoàn thi đấu

Ủy ban Olympic Kazakhstan cùng các thành viên đơn vị Liên đoàn thi đấu


Ngày 13-5-2017

Ủy ban Olympic Châu Đại Dương

Các thành viên Ủy ban Olympic Châu Đại Dương


Ngày 9-5-2017

Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Nhật Bản

Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Nhật Bản - Ngài Erling Rimestad


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.