Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 17-5-2017

Đơn vị Ủy ban Olympic Nam Phi

Các quan chức trong đơn vị Ủy ban Olympic Nam Phi

Các quan chức trong đơn vị Ủy ban Olympic Nam Phi

Ngày 14-5-2017

Ủy ban Olympic Kazakhstan cùng các đơn vị Liên đoàn thi đấu

Ủy ban Olympic Kazakhstan cùng các thành viên đơn vị Liên đoàn thi đấu

Ủy ban Olympic Kazakhstan cùng các thành viên đơn vị Liên đoàn thi đấu

Ngày 13-5-2017

Ủy ban Olympic Châu Đại Dương

Các thành viên Ủy ban Olympic Châu Đại Dương

Các thành viên Ủy ban Olympic Châu Đại Dương

Ngày 9-5-2017

Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Nhật Bản

Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Nhật Bản - Ngài Erling Rimestad

Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Nhật Bản - Ngài Erling Rimestad

Trang chủ

Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

Dùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.