Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 26-4-2017

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản

Ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản - Lee Joon-gyu

Ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản - Lee Joon-gyu

Ngày 19-4-2017

Chủ tịch Hiệp hội bóng chuyền Mexico

Ngài chủ tịch Jesus Perales Navarro

Ngài chủ tịch Jesus Perales Navarro

Ngày 12-4-2017

Cán bộ Liên đoàn thể thao dành cho người khuyết tật Đức

Tổng thư ký liên đoàn thể thao quốc tế dành cho người khuyết tật - Ngài Udo Ziegler
Trưởng bộ phận liên đoàn thể thao quốc tế dành cho người khuyết tật - Ngài Ira Ziegler

Tổng thư ký liên đoàn thể thao quốc tế dành cho người khuyết tật  - Ngài Udo Ziegler Trưởng bộ phận liên đoàn thể thao quốc tế dành cho người khuyết tật - Ngài Ira Ziegler

Ngày 6-4-2017

Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Nhật Bản

Ngài đại sứ vương quốc Anh tại Nhật - Paul Madden

Ngài đại sứ vương quốc Anh tại Nhật - Paul Madden

Trang chủ

Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

Dùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.