Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 13-1-2017

Tổng lãnh sự Australia tại Fukuoka

Ngài đại sứ Ian Brazier - tổng lãnh sự Australia tại Fukuoka


Ngày 11-1-2017

Huấn luyện viên trưởng của đội bóng bầu dục "HITO Communications Sunwolves", CEO của tổ chức Japan SR

Huấn luyện viên trưởng Filo Tiatia của đội bóng bầu dục "HITO Communications Sunwolves", ngài CEO Yuji Watase của tổ chức Japan SR đang điều hành Sunwolves.


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.