Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 17-11-2016

Tổng lãnh sự Anh quốc tại Osaka

Bà Sarah Wooten, Tổng lãnh sự Anh quốc tại Osaka.


Ngày 16-11-2016

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Nhật Bản

Ông Cheng Yonghua, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa nhân dân Trung Hoa


Ngày 7-11-2016

Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Fukuoka

Ông Kim Ok-chae, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Fukuoka.


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.